Lỗi lái xe mới hay vi phạm

By BitCar.vn

10

Lái mới thường chưa học luật kỹ, hoặc lạ đường, xử lý chậm, dễ vi phạm giao thông, dẫn đến mất tiền phạt nặng, tước bằng lái.. Hãy xem những lỗi sau liệu bạn đã chuẩn bị ứng phó trước chưa?

Black Section Separator

Lỗi mở cửa xe không quan sát phía sau

Phạt tiền 300 - 400K, tước bằng lái 02 - 04 tháng.

1

Black Section Separator

2

Lỗi chạy sai làn đường quy định

Phạt tiền từ 3-5 tr, tước bằng lái xe 1-3 tháng

Black Section Separator

3

lỗi Dừng đỗ tùy ý, sai nơi quy định

Phạt tiền từ 800 - 1 triệu đồng

Black Section Separator

4

Lỗi chạy quá tốc độ quy định

Phạt tiền từ 800 - 12 triệu, tước bằng lái từ 1-4 tháng với hành vi chạy quá tốc độ 5 - trên 35km

Black Section Separator

5

Lỗi quay đầu sai quy định

Phạt tiền từ 400 - 12 triệu, tước bằng lái từ 1-4 tháng với hành vi quay đầu sai quy định.

Black Section Separator

6

Lỗi chuyển làn không xi nhan

Phạt tiền từ 200 - 5 triệu, tước bằng lái từ 1-3 tháng với hành vi chuyển làn, chuyển hướng không xi nhan.

Black Section Separator

7

Lỗi không thắt dây an toàn

Phạt tiền từ 800 - 1 triệu đồng

Black Section Separator

8

lỗi Đi chậm bên trái cao tốc

Phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng. Trên cao tốc xe đi nhanh đi bên trái, muốn đi chậm hãy sang phải.

Black Section Separator

9

Lỗi sử dụng rượu bia khi lái xe

Phạt tiền từ 6 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 24 tháng, chỉ cần có nồng độ, không cần say.

Black Section Separator

10

Lỗi sử dụng đèn pha xa sai quy định

Phạt tiền từ  800 - 1 triệu đồng với những người mù lương tâm này.